Mobiele telefonie en hersentumoren

Na een lang telefoongesprek voelt je oor vaak warm aan. Sommige mensen vrezen dat dit komt door de straling van de mobiele telefoon en dat die straling ook schade kan aanrichten in het hoofd. Er zijn aanwijzingen dat veel mobiel bellen de kans op hersentumoren verhoogt. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de straling van mobiele telefoons in 2011 aangemerkt als ‘mogelijk kankerverwekkend’.

Hier zitten echter wel wat haken en ogen aan. “Bij intensieve gebruikers van de eerste generatie mobiele telefoons lijken vaker hersentumoren voor te komen dan bij andere groepen, maar we weten niet wat de oorzaak daarvan is”, legt Monique Beerlage uit. Die eerste gebruikers zijn een specifieke groep, veelal zakenmensen met een druk bestaan. Wellicht spelen stress of andere omgevingsfactoren hier een veel grotere rol. Dat zal uit toekomstig onderzoek moeten blijken. Ook zitten er veiligheidseisen aan mobiele telefoons, wat zijn de veiligheidseisen?

Veiligheidseisen

Alle mobiele telefoons die Europa verkocht worden moeten een CE-markering hebben en voldoen aan de Europese blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Als je een telefoon hebt zonder CE-markering (bijvoorbeeld via internet gekocht in China), dan kan dat toestel tijdens het bellen meer warmte afgeven aan het hoofd en lichaam dan volgens de blootstellingslimieten is toegestaan. Die hogere warmteafgifte hoeft niet per se tot gezondheidseffecten in het lichaam te leiden. In de blootstellingslimieten zit namelijk ook een veiligheidsmarge.

bron: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-5g-netwerk-komt-eraan-maar-is-het-veilig/

bron: https://www.kennisplatform.nl/gezondheidsrisicos-mobiele-telefoon-bij-hoofd/